Mușchii feței

©

Autor:

Mușchii feței sunt mușchi subcutanaṭi, mai poartă denumirea ṣi de mușchii expresiei faciale și sunt reprezentați de:

- Muṣchii fantei palpebrale:
o Muṣchiul orbicularul ochiului;
o Muṣchiul corrugator supercili;
o Muṣchiul depressor supercili;

- Muṣchii nazali:
o Muṣchiul procerus;
o Muṣchiul nazal;
o Muṣchiul depressor al septului nazal;

- Muṣchii peribucali:
o Muṣchiul orbicularul gurii;
o Muṣchiul buccinator;
o Muṣchiul ridicǎtor al buzei superioare ṣi al aripei nasului;
o Muṣchiul ridicǎtor al buzei superioare;
o Muṣchii mic ṣi mare zigomatic ;
o Muṣchiul ridicǎtor al unghiului gurii;
o Muṣchiul rizorius;
o Muṣchiul coborâtor al unghiului gurii;
o Muṣchiul coborâtor al buzei inferioare;
o Muṣchiul mental;
o Muṣchiul platisma;
o Muṣchiul incisiv al buzei superioare;
o Muṣchiul incisiv al buzei inferioare;
o Muṣchiul transvers al bǎrbiei.
Muschii fetei

Muschii fetei


1. Muṣchii fantei palpebrale

Muṣchiul orbicular al ochiului

este un muṣchi circular localizat la nivelul circumferinṭei fantei palpebrale, în profunzimea pleopelor.

Origine: prezintǎ douǎ parṭi, una palpebralǎ ṣi una orbitalǎ.
Pentru porṭiunea palpebralǎ, originea este la nivelul crestei lacrimale posterioare ṣi la nivelul ligamentului palpebral medial.
Pentru porṭiunea orbitalǎ, originea este la nivelul porṭiunii nazale a osului frontal, procesului frontal al osului maxilar, crestei lacrimale posterioare ṣi ligamentului palpebral medial.
Inserṭie: este ṣi ea diferitǎ, în funcṭie de porṭiunea palpebralǎ ṣi cea orbitalǎ.
Pentru porṭiunea palpebralǎ, inserṭia este la nivelul ligamentului palpebral lateral, iar pentru porṭiunea orbitalǎ, fibrele musculare sunt dispuse sub formǎ de semicerc la nivelul pleoapei superioare.
Inervaṭia este asiguratǎ prin intermediul ramurei temporale a nervului facial.
Vascularizaṭia este realizatǎ de arterele palpebrale.
Acṭiunile muṣchiului orbicular al ochiului sunt enumerate în cele ce urmeazǎ:
- Închiderea voluntarǎ a pleoapelor;
- Permiterea scurgerii secreṭiilor lacrimale la nivelul meatului inferior prin dilatarea sistemului canalicular;
- Realizarea ridurilor de la nivelul unghiului lateral al ochiului;
- Realizarea cutelor verticale de la nivelul rǎdǎcinii nasului.

Muṣchiul corrugator supercili

Originea sa este la nivelul porṭiunii mediale a arcului superciliar.
Inserṭia este la nivelul pielii regiunii sprâncenare, în porṭiunea mijlocie.
Acṭiunile îndeplinite de acest muṣchi sunt reprezentate de:
- Formarea de cute verticale intersprâncenare;
- Coborârea sprâncenei în jos ṣi medial.
Vascularizaṭia este realizatǎ de cǎtre artera oftalmicǎ.
Inervaṭia este data de ramul temporal din nervul facial.

Muṣchiul depressor supercili

Originea acestu muṣchi este la nivelul orbicularului ochiului ṣi anume la nivelul porṭiunii orbitale a acestuia.
Inserṭia este la nivelul pielii ṣi ṭesutului celular subcutanat al sprâncenei.
Vascularizaṭia este realizatǎ de cǎtre artera oftalmicǎ, iar inervaṭia prin intermediul ramurilor temporale ṣi zigomatice a nervului facial.

2. Muṣchii nazali

Muṣchiul procerus

prezintǎ douǎ porṭiuni: una superioarǎ ṣi una inferioarǎ cu origini diferite.

Origine: pentru porṭiunea inferioarǎ, originea este la nivelul pǎrṭii inferioare a osului nazal, iar pentru porṭiunea superioarǎ, originea este la nivelul cartilajului nazal lateral.
Inserṭia este la nivelul pielii regiunii frontale, intersprâncenar.
Acṭiunile realizate de muṣchiul procerus sunt reprezentate de:
- Coborârea sprâncenii în porṭiunea medialǎ;
- Producerea de cute transversale la nivelul rǎdǎcinii nasului.
Vascularizaṭia este realizatǎ prin artera facialǎ, iar inervaṭia este datǎ de ramul bucal superior al nervului facial.

Muṣchiul nazal

este la rândul lui alcǎtuit din douǎ pǎrṭi: una transversǎ ṣi una alarǎ.

Origine: pentru partea transversǎ, originea este la nivelul feṭei anterioare a maxilei, lateral de incizura nazalǎ, iar pentru partea alarǎ, originea este tot la nivelul feṭei anterioare a maxilei, însǎ inferior ṣi medial faṭǎ de partea transversǎ.
Inserṭia este la nivelul pǎrṭii cartilaginoase a aripii nazale pentru partea transversǎ ṣi la nivelul pǎrṭii mobile a septului nazal pentru partea alarǎ.
Acṭiunile realizate de muṣchiul nazal sunt reprezentate de:
- Pentru porṭiunea transversǎ: comprimǎ narinele, coboarǎ cartilajul nazal;
- Pentru porṭiunea alarǎ: coboarǎ aripa nasului inferior ṣi lateral, realizând dilatarea narinelor.
Vascularizaṭia este realizatǎ de artera facialǎ, iar inervaṭia de ramurile bucale superioare din nervul facial.

Muṣchiul depressor al septului nazal

Originea este la nivelul feṭei anterioare a maxilei, superior faṭǎ de incisivul central.
Inserṭia se realizeazǎ la nivelul porṭiunii mobile a septului nazal.
Acṭioneazǎ alǎturi de porṭiunea alarǎ a muṣchiului nazal ṣi realizeazǎ dilatarea narinelor.
Vascularizaṭia este realizatǎ prin intermediul arterei faciale, iar inervaṭia prin ramurile bucale superioare din nervul facial.

3. Muṣchii peribucali

Muṣchiul orbicular al gurii

prezintǎ douǎ porṭiuni reprezentate de partea labialǎ ṣi partea marginalǎ.

Origine:
- pentru partea labialǎ, originea este la nivelul modiolului, dar primeṣte ṣi fibre directe pentru buza superioarǎ din muṣchii buccinator ṣi coborâtor al unghiului gurii, iar pentru buza inferioarǎ din muṣchii buccinator, ridicǎtor al unghiului gurii ṣi mare zigomatic;
- Pentru partea marginalǎ, originea este la nivelul modiolului.
Inserṭia:
- Pentru partea labialǎ se realizeazǎ la nivelul ṭesutului conjunctiv subcutanat ṣi dermului pielii de la nivelul:
o ṣanṭului nazolabial, aripei nasului, septului nazal, încruciṣându-se cu cel de parte opusǎ (pentru buza superioarǎ);
o pânǎ la nivelul ṣanṭului mentonier, pentru buza inferioarǎ.
- Pentru partea marginalǎ, inserṭia este la nivelul roṣului buzelor, încruciṣându-se cu cele de parte opusǎ.
Acṭiunea muṣchiului orbicular al gurii este de a strânge buzele.
Vascularizaṭia este realizatǎ prin intermediul arterelor labiale superioarǎ ṣi inferioarǎ, ce sunt ramuri din artera facialǎ, iar inervaṭia este data de ramul nervos bucal inferior ṣi mandibular marginal din nervul facial.

Muṣchiul buccinator

Originea este:
- La nivelul proceselor alveolare ale mandibulei ṣi maxilei, corespunzǎtor molarilor;
- La nivelul marginii anterioare a rafeului pterigomandibular ce îl desparte de constrictorul superior al faringelui.
Inserṭia este la nivelul:
- Submucoasei buzelor ṣi obrazului pentru fibrele maxilare ṣi mandibulare;
- La nivelul modiolului pentru fibrele pterigomandibulare ce se intersecteazǎ la acest nivel.
Acṭiune:
- Realizeazǎ masticaṭia;
- Trage mucoasa obrajilor spre exterior, împiedicând prinderea ei în timpul masticaṭiei;
- Participǎ la suflat (pentru cei ce cântǎ la instrumente de suflat).
Vascularizaṭia este realizatǎ de artera facialǎ, iar inervaṭia prin intermediul ramului bucal inferior profund din nervul facial.

Muṣchiul ridicǎtor al buzei superioare ṣi aripii nasului

prezintǎ douǎ fascicule: unul medial ṣi unul lateral.

Originea este la nivelul procesului frontal al maxilei.
Inserṭia este:
- la nivelul cartilajului alar ṣi pielii subiacente pentru fasciculul medial;
- la nivelul porṭiunii laterale a buzei superioare ṣi în partea superioarǎ a ṣanṭului nazolabial pentru fasciculul lateral.
Acṭiune:
- Pentru fasciculul medial: dilatarea narinelor;
- Pentru fasciculul lateral: ridicarea ṣi rǎsfrângerea buzei superioare.
Vascularizaṭia este realizatǎ de cǎtre artera facialǎ, iar inervaṭia de ramul bucal superior profund al nervului facial.

Muchiul ridicǎtor al buzei superioare

Originea este la nivelul maxilei ṣi osului zigomatic, superior faṭǎ de orificiul infraorbitar.
Inserṭia este la nivelul muṣchilor buzei superioare.
Acṭiunea lui este de a ridica buza superioarǎ.
Vascularizaṭia este realizatǎ de cǎtre artera facialǎ, iar inervaṭia de ramul bucal superior profund al nervului facial.

Muṣchiul mic zigomatic

Originea este la nivelul feṭei laterale a osului zigomatic, iar inserṭia este la nivelul musculaturii buzei superioare.
Acṭiune: ridicǎ buza superioarǎ.
Vascularizaṭia este realizatǎ de artera facialǎ, iar inervaṭia de ramul nervos bucal superior profund din nervul facial.

Muṣchiul mare zigomatic

Originea este la nivelul feṭei laterale a osului zigomatic, iar inserṭia la nivelul modiolului.
Acṭiune: ridicǎ unghiul gurii în sus ṣi lateral.
Vascularizaṭia este realizatǎ de artera facialǎ, iar inervaṭia este realizatǎ de ramul nervos bucal superior profund din nervul facial.

Muṣchiul ridicǎtor al unghiului gurii

Originea este la nivelul fosei canine, iar inserṭia este la nivelul modiolului ṣi ṣanṭului nazolabial.
Acṭiunea sa este de a ridica unghiul gurii ṣi de a adânci ṣanṭul nazolabial.
Vascularizaṭia este realizatǎ de artera facialǎ, iar inervaṭia de ramul bucal superior profund din nervul facial.

Muṣchiul rizorius

Originea este la nivelul arcului zigomatic, iar inserṭia la nivelul modiolului.
Acṭiunea sa este de a realiza râsul ṣi expresiile faciale.
Vascularizaṭia este realizatǎ prin intermediul arterei faciale, iar inervaṭia prin ramurile bucale ale nervului facial.

Muṣchiul coborâtor al unghiului gurii

Originea este la nivelul mandibulei, iar inserṭia este la nivelul modiolului.
Acṭiunea sa este de a coborî în jos ṣi lateral unghiul gurii, de a orizontaliza ṣanṭul mentolabial ṣi de a aplatiza ṣanṭul bucolabial.
Vascularizaṭia este realizatǎ de artera facialǎ, iar inervaṭia de ramura mandibularǎ marginalǎ din nervul facial.

Muṣchiul coborâtor al buzei inferioare

Originea este la nivelul liniei oblice a mandibulei, iar inserṭia la nivelul pielii bǎrbiei ṣi mucoasei buzei inferioare.
Acṭiunea sa este de a coborî buza inferioarǎ.
Vascularizaṭia este realizatǎ de cǎtre artera facialǎ, iar inervaṭia este datǎ de ramul nervos mandibular marginal din facial.

Muṣchiul mental

Originea este la nivelul feṭei anterioare a corpului mandibulei, la nivelul incisivilor, iar inserṭia la nivelul pielii bǎrbiei.
Acṭiunea sa este de a:
- Ridicǎ buza inferioarǎ;
- Realizeaza ṣanṭul mentolabial;
- Încreṭi pielea bǎrbiei.
Vascularizaṭia este realizatǎ de artera facialǎ, iar inervaṭia de ramul mandibular marginal din facial.

Muṣchiul platisma

Originea este la nivelul fasciei muṣchiului mare pectoral ṣi a muṣchiului deltoid.
Inserṭia este la nivelul marginii inferioare a corpului mandibulei, la nivelul buzei inferioare, la nivelul modiolului ṣi pielii regiunii inferioare a feṭei.
Acṭiunile muṣchiului platisma sunt reprezentate de:
- Coborârea mandibulei, a buzei inferioare ṣi a unghiului gurii;
- Realizarea de pliuri la nivelul pielii gâtului.
Vascularizaṭia este realizatǎ de cǎtre artera facialǎ ṣi de cǎtre artera subclavie.
Inervaṭia este realizatǎ de ramul cervical al nervului facial.

Muṣchiul incisiv al buzei inferioare

Originea sa este la nivelul mandibulei, sub incisivul lateral.
Inserṭia sa este la nivelul modiolului.

Muṣchiul incisiv al buzei superioare

Originea este la nivelul maxilei, deasupra incisivului lateral.
Inserṭia este la nivelul modiolului.

Muṣchiul transvers al bǎrbiei


Data actualizare: 18-05-2013 | creare: 07-01-2013 | Vizite: 84444
Bibliografie
1. Regiunea feṭei, Anatomie regional ṣi aplicatǎ a capului ṣi gâtului, Doina Lucia Frâncu, Dan Ṣtefan Antohe, Editura Junimea, Iaṣi 2003, pag.123-155;
2. The Head and Neck, Clinical Anatomy - A revision and applied anatomy for clinical students, Harold Ellis, Eleventh edition, Blackwell Publishing, pag.261-324;
3. https://anatomy.uams.edu/anatomyhtml/muscles_head&neck.html
©

Copyright ROmedic: Articolul se află sub protecția drepturilor de autor. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă!


Forumul ROmedic - întrebări și răspunsuri medicale:
Pe forum găsiți peste 500.000 de întrebări și răspunsuri despre boli sau alte subiecte medicale. Aveți o întrebare? Primiți răspunsuri gratuite de la medici.
  intră pe forum