Cap si gat

Capul

Capul reprezintă polul superior al corpului uman la nivelul lui fiind localizaṭi principalii analizatori, dar şi prima porţiune a aparatelor respirator şi digestiv.
La nivelul capului se pot distinge două porţiuni şi anume: neurocraniul situat postero-superior şi viscerocraniul situat la nivelul feţei, anteroinferior.

Neurocraniul este un conţinător somatic ce prezintă mai multe regiuni:
- Regiunea frontală;
- Regiunea parietală;
- Regiunea temporală;
- Regiunea occipitală;
- Regiunea auriculară;
- Regiunea mastoidiană.

La nivelul acestui conţinător somatic se pot identifica ṣi spaţii neurale (cel cerebral sau supratentorial, cel subtentorial sau rombencefalic, loja pituitară, cavum trigeminale) şi spaţii ale sistemelor senzoriale reprezentate de analizatorul optic, acusticovestibular, olfactiv.

La nivelul viscerocraniului putem identifica:
- Conţinătorul somatic ventral alcătuit din regiunile feţei: nazală, orală, mentală, bucală, infraorbitală, orbitalǎ, zigomatică ṣi parotideomaseterină;
- Conţinutul este reprezentat de: loje viscerale (cavitatea nazală, cavitatea faringiană), spaţii conjunctive precum spaţiile periorofaringiene, spaṭiul temporo-zigomatico-pterigomasticator şi spaţiile perinasofaringiene.

Limita inferioară a capului este reprezentată de linia dusǎ la nivelul marginii inferioare a mandibulei, unghiul mandibulei, marginea posterioară a ramului mandibulei, până la nivelul porului acustic extern, marginea anterioară, vârful şi marginea posterioară a mastoidei, linia nucală superioară şi protuberanţa occipitalǎ externă.

Regiunile capului

Regiunea frontală este delimitată astfel:
- Superior de o linie dusă la nivelul suturii coronale, la 10 cm deasupra nasului;
- Inferior de o linie dusă la nivelul depresiunii infraglabelare, corespunzător suturii frontonazale, până la nivelul procesului zigomatic al osului frontal;
- Lateral - o linie dusă la nivelul marginii posterioare a procesului zigomatic şi pe la nivelul liniei temporale a frontalului.

Straturile de la nivelul acestei regiuni sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat cu elemente vasculonervoase superficiale reprezentate de pachetul vasculonervos supraorbital (alcătuit din nervul supraorbital, artera supraorbitală ṣi venele comitante ce drenează în vena oftalmică), pachetul vasculonervos supratrohlear (alcătuit din nervul supratorhlear, artera supratrohleară ṣi venele comitante ce drenează în vena oftalmică), pachetul vasculonervos temporal (alcătuit din ramul temporal al nervului facial, ramura frontalǎ a arterei temporale superficiale şi vena comitantă), alte ramuri nervoase ce provin din nervul zigomaticofacial ṣi din nervul lacrimal;
- epicraniumul sau stratul musculofascial este alcătuit din burta frontalǎ a muşchiului occipitofrontal, muşchiul sprâncenos sau corrugator supercili, fibre din orbicularul ochiului şi procerus şi din aponevroza epicraniană;
- un strat de ţesut conjunctiv lax ce facilitează alunecarea epicraniului pe pericraniu;
- stratul osteoperiostic alcătuit din periostul extern, porţiunea scoamoasă a osului frontal alături de sinusurile frontale şi periostul intern.

Regiunea parietală este delimitată astfel:
- Anterior de o linie dusă la niveul suturii coronale ce corespunde zonei laterale de implantare a părului;
- Posterior de o linie dusă prin sutura lambdoidă, la 3-4 cm anterior de protuberanţa occipital externă;
- Lateral de o linie ce corespunde liniei temporale superioare a osului parietal alături de orizontala dusă la nivelul bazei procesului mastoid.

Straturile regiunii parietale sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat cu elementele neurovasculare superficiale:
a. Ramuri nervoase din nervul auriculotemporal, supraorbital şi mare occipital;
b. Artele provin din artera temporală superficială, artera occipitalǎ, arterele supratrohleară şi supraorbitală;
c. Venele drenează în vena facialǎ, în vena jugulară externă şi vena retromandibulară;
d. Limfaticele superficiale drenează către nodulii retroauriculari şi parotidieni superficiali.
- aponevroza epicraniană ce îndeplineṣte funcṭia de punte de legătură dintre cele două burţi ale muşchiului occipitofrontal şi aderă la aponevroza temporală;
- ṭesut conjunctiv lax subaponevrotic;
- stratul osteoperiostic alcătuit din periostul extern, oasele parietale şi periostul intern.

Regiunea temporală este delimitată astfel:
- Superior, prin intermediul unei linii duse la nivelul liniei temporale a osului frontal şi liniei temporale superioare a osului parietal;
- Inferior, prin intermediul unei linii duse la nivelul marginii superioare a arcului zigomatic până la baza procesului mastoid;
- Anterior, de o linie ce urmează traiectul marginii posterosuperioare a osului zigomatic şi a marginii posterioare a osului frontal (procesul zigomatic al acestuia);
- Posterior, prin linia ce corespunde liniei temporale superioare a osului parietal.

Straturile regiunii temporale sunt reprezentate de:
- piele;
- ţesut celular subcutanat alături de elemente vasculonervoase ṣi anume:
a. Pachetul vasculonervos temporal superficial alcătuit din nervul auriculotemporal, artera temporală superficială şi vena temporale superficiale;
b. Ramuri nervoase ce provin din nervul mare occipital, mic occipital, din facial şi zigomaticotemporal;
c. Limfaticele drenează către nodulii parotidieni superificiali;
- Un strat musculofascial superficial alcătuit din aponevroza epicraniană, muşchii auriculari anterior, superior, muşchiul temporoparietal, fibre din orbicularul pleoapelor şi din burta frontală a occipitofrontalului;
- ţesut conjunctiv lax;
- un strat fascial profund reprezentat de fascia temporală;
- loja temporală ce conţine pachetele vasculonervoase temporale profunde anterior, mijlociu şi posterior;
- stratul osteoperiostic alcătuit din periostul extern, planul osos şi periostul intern.

Regiunea occipitalǎ este delimitată astfel:
- Superior, prin linia dusă la nivelul suturii lambdoide, la 2-3 cm anterior de protuberanţa occipital externă;
- Inferior, prin o linie ce urmăreşte linia nucală superioară;
- Lateral, printr-o linie dusă la nivelul suturii lambdoide.

Straturile regiunii occipital sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat cu elementele vasculonervoase corespunzătoare:
a. Ramuri nervoase din nervii mare occipital ṣi mic occipital;
b. Arterele provin din artera occipitalǎ (ram din carotida externă) şi artera auriculară posterioară;
c. Venele drenează la nivelul venelor occipitale şi auriculare posterioare;
d. Limfaticele drenează în nodulii occipitali;
- un strat musculofascial alcătuit din burta occipitalǎ a muşchiului frontooccipital şi aponevroza epicraniană;
- un strat conjunctiv lax;
- stratul periostic alcătuit din periostul extern, porţiunea scoamoasă a osului occipital ş periostul intern.

Regiunea auriculară este delimitată de circumferinţa pavilionului urechii.

Straturile regiunii auriculare sunt reprezentate de:
- stratul cutanat lateral;
- stratul muscular lateral alcătuit din muşchii auriculari superior şi anterior;
- stratul fibromuscular lateral alcătuit din muşchi proprii precum muşchii: mare şi mic al helixului, al incizurii helixului, al tragusului, al antetragusului, piramidal al urechii şi ligamenetele urechii: auricular anterior, superior şi posterior;
- stratul fibrocartilaginos;
- stratul fibromuscular medial alcătuit din muşchii auriculari transvers şi oblic cu ligamentele corespunzătoare;
- stratul muscular medial reprezentat de muṣchii auriculari superior şi posterior;
- elementele neurovasculare de la acest nivel sunt reprezenate de:
a. Ramuri nervoase senzitive din nervii: mare auricular, auriculotemporal, mic occipital, ram auricular din vag, ram pentru meatul auditiv extern din facial;
b. Ramuri nervoase motorii din nervul facial prin ramura auriculotemporală;
c. Arterele provin din artera auriculară posterioară şi anterioară;
d. Venele drenează la nivelul venelor retromandibulare, temporale superficiale, jugulare externe;
e. Limfaticele drenează în nodulii parotidieni superficiali, retroauriculari şi cervicali superficiali.
- stratul cutanat medial.

Regiunea mastoidiană este delimitată astfel:
- Superior, printr-o linie dusă la baza procesului mastoid;
- Inferior, printr-o linie dusă la nivelul vârfului procesului mastoid;
- Posterior, o linie trasată la nivelul marginii posterioare a sternocleidomastoidianului;
- Anterior, o linie dusă la nivelul marginii anterioare a sternocleidomastoidianului.

Straturile regiunii mastoidiene sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat cu elementele neurovasculare corespunzătoare:
a. Pachetul neurovascular auricular posterior alcătuit din nervul auricular posterior (ram din nervul facial), artera auriculară posterioară şi venele auriculare posterioare ce drenează în jugulara externă;
b. Ramuri nervoase din marele auricular şi din nervul mic occipital;
c. Limfaticele drenează în nodulii retroauriculari;
- stratul musculofascial superficial ce cuprinde fibre din sternocleidomastoidian şi din muṣchi cu inserţie la nivelul aponevrozei epicraniene: auricularul posterior şi din burta occipitală a muşchiului occipitofrontal;
- stratul musculofascial intermediary ce cuprinde capetele de inserţie a muşchilor lung al capului şi splenius al capului;
- stratul osteoperiostic este alcătuit din periostul extern şi procesul mastoid al temporalului;
- stratul profund cuprinde originea de inserţie a burţii posterioare a muşchiului digastric şi periostul intern.

Regiunile feṭei

Regiunea nazală este regiunea corespunzătoare nasului, la nivelul ei găsindu-se prima porṭiune a aparatului respirator.
Limitele superficiale ale regiunii nazale sunt reprezentate de:
- ȋn porṭiunea superioară – o linie dusă prin rădăcina nasului;
- ȋn porṭiunea inferioară – o linie dusă prin marginea posterioară a septului nazal mobil;
- lateral - o linie trasată la nivelul ṣanṭurilor nazogenian ṣi cel nazo-orbital.

Straturille regiunii nazale sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un plan muscular ce cuprinde umătoriii muṣchi: procerus, muṣchiul nazal ṣi muṣchiul ridicător al buzei superioare;
Elementele neurovasculare sunt reprezentate de: ramuri nervoase din trigemen (nervul etmoidal anterior, nervul nazociliar ṣi cel infraorbital), ramurile arteriale provin din artera facialǎ, oftalmică, iar venele drenează la nivelul venei faciale ṣi a venei oftalmice. Limfaticele drenează la nivelul nodulilor parotidieni superficiali.
- un plan osteofibrocartilaginos;
- planul mucocutanat.

Regiunea orală mai poartă denumirea de regiunea labialǎ ṣi cuprinde buzele ce alcătuiesc peretele anterior al vestibulului bucal.
Limitele regiunii orale sunt reprezentate de:
- ȋn porṭiunea superioară, o linie dusă la nivelul marginii posterioare a septului nazal mobil;
- ȋn porṭiunea inferioară, o linie trasată la nivelul ṣanṭului mentolabial;
- lateral- linii curbe duse la aproximativ 1 cm faṭă de comisura bucală.
Limitele profunde sunt reprezentate de mucoasa de la nivelul vestibulului bucal.

Straturile regiunii orale sunt:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un plan muscular alcătuit din următorii muṣchi: ridicător al aripii nasului, ridicător al buzei superioare, ridicător al unghiului gurii, rizorius, coborȃtor al unghiului gurii, buccinator, coborȃtor al buzei superioare, dilatator al nărilor, zigomatic mare ṣi mic; Elementele vasculonervoase de la acest nivel sunt reperezentate de ramuri nervoase motorii din nervul facial, ramuri nervoase senzitive din nervul bucal, mental, infraorbital, ramurile arteriale provin din artera facialǎ (labialǎ inferioară, labial superioară, prezentȃnd multiple anastomoze ce realizează cercul arterial perioral), venele drenează la nivelul venei faciale.
Limfaticele drenează ȋn nodulii parotidieni superificiali, submandibulari ṣi submentali.
- un plan submucos;
- un plan mucos.

Regiunea mentală este localizată ȋn porṭiunea inferioară a regiunii orale, are forma unui patrulater ṣi este delimitată astfel:
- ȋn porṭiunea superioară, de o linie dusă la nivelul ṣanṭului mentolabial;
- ȋn porṭiunea inferioară, de o linie dusă la nivelul marginii inferioare a mandibulei;
- lateral - liniile duse la 1 cm de comisura bucală pȃnă la nivelul marginii inferioare a mandibulei.

Straturile regiunii mentale sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un plan muscular alcătuit din următorii muṣchi: platisma, coborȃtor al unghiului gurii, coborȃtor al buzei inferioare, mentonier.
Elementele vasculonervoase de la acest nivel sunt reprezentate de pachetul vasculonervos mentonier (nervul mental, artera mentală ṣi vena comitantă) la care se adaugă nervul marginal mandibular.
- stratul osteoperiostic al mandibulei.

Regiunea orbitalǎ mai este cunoscută ṣi sub denumirea de regiunea palpebrală.
Este delimitatǎ prin intermediul unei linii circulare duse la nivelul aditusului orbitar.

Straturile regiunii orbitare sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat alǎturi de elemente vasculonervoase superficiale: ramuri nervoase din nervii supra ṣi infraorbital, ramuri arteriale din artera lacrimalǎ ṣi din artera oftalmicǎ, iar venele sunt reprezentate de venele comitante;
- un plan muscular alcǎtuit din muṣchiul orbicular al ochiului ṣi muṣchiul ridicǎtor al pleoapelor;
- un plan conjunctiv submuscular ce conṭine elemente vasculonervoase profunde reprezentate de: ramuri nervoase senzitive din nervul supraorbital, infratrohlear, lacrimal, infraorbital ṣi zigomatic, dar ṣi ramuri nervoase motorii din nervul facial ṣi simpatice din simpaticul cervical; ramurile arteriale sunt reprezentate de arterele palpebrale mediale, laterale ce alcǎtuiesc trei reṭele: arcul arterial palpebral, reṭeaua arterialǎ pretarsalǎ ṣi retrotarsalǎ; de asemenea, se pot identifica ṣi ramuri arteriale din supraorbitalǎ, angularǎ, infraorbitalǎ ṣi zigomaticǎ; venele alcǎtuiesc la rândul lor douǎ reṭele venoase pre ṣi retrotarsalǎ ce dreneazǎ la nivelul venelor temporalǎ superficialǎ, facialǎ ṣi oftalmicǎ; limfaticele dreneazǎ la nivelul nodulilor parotidieni superficiali ṣi submandibulari;
- un plan fibrogalndular ce conṭine scheletul fibros al pleoapelor, dar ṣi glandele tarsului (glandele Meibomius);
- un plan muscular neted reprezentat de muṣchiul tarsal Muller;
- un plan conjunctival.

Regiunea infraorbitalǎ prezintǎ drept limite urmǎtoarele repere:
- în porṭiunea superioarǎ, o linie dusǎ la nivelul marginii inferioare a aditusului orbitar;
- în porṭiunea inferioarǎ, linia dintre aripa nasului ṣi tragus;
- lateral, o linie verticalǎ dusǎ la nivelul procesului zigomatic al maxilei;
- medial, linia dintre ṣanṭul nazolabial ṣi nazoorbital.

Straturile regiunii infraorbitale sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat alǎturi de elemente vasculonervoase reprezentate de: ramuri nervoase din nervul infraorbitar, ramuri arteriale din artera infraorbitalǎ ṣi artera transversǎ a feṭei; venele comitante dreneazǎ la nivelul venei faciale, iar limfaticele la nivelul nodulilor parotidieni superficiali ṣi submandibulari;
- un plan muscular alcǎtuit din muṣchii: mic zigomatic, mare zigomatic, ridicǎtor al unghiului gurii, ridicǎtor al buzei superioare la care se adugǎ fibre de la nivelul orbicularului pleoapelor;
La acest nivel se pot identifica ṣi elemente vasculonervoase superficiale reprezentate de pachetul vasculonervos infraorbital (este aclǎtuit din nervul infraorbital, artera infraorbitalǎ ṣi venele comitante). Tot la acest nivel se pot gǎsi ṣi ramuri din nervul facial: zigomaticǎ ṣi bucalǎ.
- Planul osteoperiostic.

Regiunea zigomaticǎ este delimitatǎ astfel:
- În porṭiunea inferioarǎ, prin linia ce uneṣte tragusul cu aripa nasului;
- În porṭiunea superolateralǎ, prin linia ce urmǎreṣte arcul zigomatic, pânǎ la nivelul aditusului orbital;
- Anterior, prin linia ce urmǎreṣte procesul maxilar al osului zigomatic;
- Posterior, prin linia verticalǎ dusǎ anterior de tragus.

Straturile regiunii zigomatice sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat alǎturi de elemente vasculonervoase superficiale: ramuri nervoase din nervul zigomatic, din nervul facial ṣi cutanate din auriculotemporal, dar ṣi pachetul vasculonervos temporal superficial (artera temporalǎ superficialǎ, vena temporalǎ superficialǎ ṣi nervul auriculotemproal); ramurile arteriale provin din artera zigomatico-orbitalǎ ṣi transversǎ a feṭei, iar venele dreneazǎ în vena temporalǎ superficialǎ;
- un plan muscular în alcǎtuirea cǎruia intrǎ: muṣchiul mic ṣi mare zigomatic, fibre musculare din muṣchiul maseter ṣi din orbicularul pleoapelor;
- un plan osteoperiostic.

Regiunea parotideomaseterinǎ este delimitatǎ astfel:
- în porṭiunea superioarǎ, de o linie dusǎ prin arcul zigomatic, marginea inferioarǎ a acestuia;
- în porṭiunea inferioarǎ, de linia dintre marginea inferioarǎ a mandibulei ṣi marginea anterioarǎ a sternocleidomastoidianului;
- anterior, de o linie dusǎ la nivelul marginii anterioare a muṣchiului maseter;
- posterior- o linie dusǎ la nivelul marginii anterioare a meatului acustic, extern, a procesului mastoid ṣi a sternocleidomastoidianului.

Straturile regiunii parotideomaseterine sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat alǎturi de fibre din muṣchii: zigomatici mic ṣi mare, rizorius, platisma ṣi elemente vasculonervoase reprezentate de: ramuri nervoase din auriculotemporal, din facial, din mare auricular, ramuri arteriale din artera facialǎ ṣi transversǎ a feṭei; venele dreneazǎ la nivelul venelor: facialǎ, retromandibularǎ ṣi temporalǎ superficialǎ;
- un plan fascial, reprezentat de stratul parotideomaseterin ce conṭine fascia masetericǎ ṣi fascia parotidianǎ cu cele douǎ lame ale sale: superficialǎ ṣi profundǎ;
- loja parotidianǎ ṣi cea maseterinǎ;
Loja maseterinǎ conṭine: muṣchiul maseter ṣi pachetul vasculonervos maseterin (nervul maseteric, artera masetericǎ ṣi vene comitante).
Loja parotidianǎ conṭine glanda parotidǎ ṣi elemente neurovasculare ce pot fi principale (nervul facial, artera carotidǎ ṣi vena retromandibularǎ) ṣi secundare precum pachetul vasculonervos temporal superficial (artera temporalǎ superficialǎ, vena temporalǎ superficialǎ ṣi nervul auriculotemporal), pachetul vascular transvers al feṭei (artera transverǎ a feṭei ṣi venele comitante), pachetul vasculonervos retrocondilian (artera maxilarǎ, vena maxilarǎ ṣi nervul auriculotemporal), pachetul vascular auricular posterior (artera auricularǎ posterioarǎ, vena auricularǎ posterioarǎ).
La acest nivel se gǎseṣte ṣi ductul parotidian alǎturi de canalul venos anastomotic dintre venele retromandibularǎ ṣi facialǎ.
- Stratul osteoperiostic.

Regiunea bucalǎ este o regiune pereche ṣi este alcǎtuitǎ din pereṭii laterali ai vestibului bucal ṣi anume de obraji.
Este delimitatǎ astfel:
- În porṭiunea superioarǎ, de linia ce uneṣte tragusul cu aripa nazalǎ;
- În porṭiunea inferioarǎ, de o linie dusǎ la nivelul marginii inferioare a mandibulei, la 1 cm de comisura bucalǎ;
- Medial, de o linie dusǎ la nivelul ṣanṭului nazolabial;
- Lateral, de o linie dusǎ la nivelul marginii anterioare a muṣchiului maseter.

Straturile regiunii bucale sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat alǎturi de elementele vasculonervoase superficiale: ramuri nervoase din nervii mandibular, infraorbital ṣi maxilar, ramuri arteriale din artera transversǎ a feṭei ṣi cea infraorbitarǎ;
- un strat muscular superficial alcǎtuit din muṣchii: coborâtor al unghiului gurii, zigomatic mic, zigomatic mare, platisma ṣi rizorius;
- ductul glandei parotide;
- bula lui Bichat;
- elemente vasculonervoase profunde reprezentate de ramuri nervoase motorii din nervul facial, dar ṣi ramuri senzitive din trigemen; ramurile arteriale alcǎtuiesc cercul arterial periorofacial ṣi provin din: artera facialǎ, infraorbitalǎ, transversǎ a feṭei, bucalǎ; venele dreneazǎ în vena facialǎ; limfaticele dreneazǎ în nodulii parotidieni ṣi submandibulari;
- un strat musculofascial profund alcǎtuit din fascia bucalǎ ṣi muṣchiul buccinator;
- un plan osteomucos alcǎtuit din mucoasa bucalǎ ṣi din planul osos.

Spaţiile neurale ale capului

Spaţiile neurale ale capului conţin sistemul nervos central, glanda hipofiză, glanda epifiză, originea şi prima porţiune a nervilor cranieni şi rădăcinile nervilor spinali.
Sunt adăpostite la nivelul cavităţii craniene şi a canalului rahidian.

Din punct de vedere al organizării, spaţiile neurale prezintă periferic un spaţiu conjunctiv, iar central un conţinut.
Spaţiul conjunctiv periferic este reprezentat de spaţiul peri sau epidural, de dura mater, spaţiul subdural, arahnoidă, spaţiul subarahnoidian, lichidul cefalorahidian şi foiţa externă a piei mater.
Conţinutul este reprezentat de foiţa internă a piei mater, sistemul nervos central, hipofiza, epifiza, nervii cranieni şi rădăcinile nervilor spinali.

Spaţiul neural este împărţit prin intermediul unor foiţe conjunctive reprezentate de: falx cerebri, tentorium cerebelli, falx cerebelli şi diafragma selară.

Subspaţiile obţinute prin intermediul acestora sunt reprezentate de:
- Spaţiul subtentorial sau rombencefalic;
- Spaţiul supratentorial sau cerebral;
- Fosa pituitară;
- Cavum trigeminale.

Între aceste spaţii există comunicări precum incizura tentorială sau orificiul Pacchioni ce realizeazǎ comunicarea dintre spaţiul cerebral ṣi spaţiul cerebelos.

Spaţiul subtentorial sau rombencefalic este delimitat astfel:
- Superior de tentorium cerebelli;
- Inferior de meningele cerebral de la nivelul fosei craniene osoase.
La acest nivel se găseşte falx cerebelli ce este localizat în sens sagittal, de la nivelul feţei inferioare a tentorium cerebelli până la nivelul lui foramen magnum, de-a lungul crestei occipital interne, despărţind cele două emisfere cerebeloase.

Spaţiul rombencefalic conţine:
- Trunchiul cerebral;
- Cerebelul;
- Unghiul cerebelopontin;
- Sistemul arterial vertebrobazilar;
- Sistemul venos rombencefalic;
- Cisternele lichidului cefalorahidian.

Spaţiul cerebral sau supratentorial este delimitat astfel:
- Inferior: anterior- meningele cerebral, posterior - tentorium cerebelli;
- Anterior, superior, posterior şi lateral: meningele cerebral;
- Medial: falx cerebri şi orificiul delimitat de către acesta cu baza craniului.

Spaţiul cerebral conţine:
- Emisferele cerebrale;
- Formaţiunile interemisferice;
- Sistemele venoase;
- Cisternele lichidului cefalorahidian;
- Arterele cerebrale anterioară, medie, posterioară şi poligonul lui Willis.

Fosa pituitară este localizată la nivelul osului sfenoid şi prezintă patru pereţi:
- Un perete superior alcătuit din diafragma selară;
- Un perete inferior alcătuit din dura mater ce căptuşeşte fosa pituitară;
- Doi pereţi laterali ce sunt alcătuiṭi tot din dura mater, iar prin intermediul lor, fosa pituitară este separatǎ de loja cavernoasă.

Fosa pituitară conţine:
- Foiţele meningeale;
- Glanda hipofiză;
- Arterele hipofizare superioară ṣi inferioarǎ;
- Venele hipofizare superioare şi inferioare.

Cavum trigeminale este localizat la nivelul fosei craniene mijlocii şi conţine:
- Ganglionul trigeminal Gasser;
- Rădăcinile nervului trigemen;
- Ramurile ganglionului trigeminal reprezentate de: ramul oftalmic, maxilar şi mandibular;
- Arterele trigeminale medialǎ şi inferolaterală;
- Venele trigeminale ce drenează la nivelul sinusului venos pietros superior.

Spaţiile sistemelor senzoriale

Spaţiile sistemelor senzoriale sunt localizate adiacent spaţiilor neurale şi sunt conţinători ai elementelor celulelor senzoriale.

Cavitatea orbitalǎ este localizată la nivelul viscerocraniului şi este delimitată astfel:
- Anterior, de regiunea orbitalǎ;
- Medial, de regiunea nazală;
- Lateral, de regiunea temporală;
- Inferior şi lateral, de regiunea zigomatică;
- Inferior, de regiunea infraorbitală.
La nivelul cavităţii orbitale se pot identifica globul ocular şi nervul optic, conul musculofascial, planul musculofascial extraconal, planul adipos orbital, periorbita şi planul osos.

Spaţiul sistemului vestibulocohlear este localizat în porţiunea pietroasă a osului temporal şi conţine urechea medie alcătuită din cavitatea timpanică, trompa lui Eustachio şi cavităţile mastoidiene şi urechea internă.

Cavitatea nazofaringiană adǎposteṣte organul olfactiv şi respirator şi conţine cavitatea nazală şi nazofaringele sau cavum.

Cavitatea orofaringiană este porţiunea incipientă a sistemului digestiv şi prezintă trei porţiuni: vestibulul oral, cavitatea orală propriu-zsă şi vestibulul orofaringian.

Gâtul

Gâtul este segmentul de legătură dintre cap şi trunchi şi prezintă o porţiune anterioară şi una posterioară.

Este alcătuit dintr-un conţinător somatic dorsal şi un conţinător somatic ventral.

Conţinătorul somatic ventral
este alcătuit la rândul lui din regiunea sternocleidomastoidiană, regiunea laterală a gâtului şi regiunea anterioară a gâtului.
Acesta trebuie să prezinte şi un conţinut ce este reprezentat de spaţiul conjunctiv cervical ce curpinde: lojele viscerale şi interstiţiile conjunctive.

Conţinătorul somatic dorsal este alcătuti din o regiune superificială sau retroneurală şi una profundă sau prevertebrală.

Regiunea anterolaterală a gâtului este împărţită prin intermediul muşchiului sternocleidomastoidian în trei regiuni: triunghiul cervical anterior, triunghiul cervical posterior şi regiunea sternocleidomastoidiană.

Triunghiul cervical anterior este delimitat în porţiunea superioară de către marginea inferioară a mandibulei, lateral de marginea anterioară a muşchiului sternocleidomastoidian, iar vârful triunghiului este reprezentat de fosa jugulară de la nivelul manubriului sternal.

Triunghiul anterior al gâtului mai poartă denumirea şi de regiunea anterioară a gâtului şi poate fi împărţit la rândul lui în mai multe regiuni, ţinând cont de anumite repere anatomice precum osul hioid şi muşchii digastric şi omohioidian.
Prin intermediul osului hioid sunt delimitate regiunea supra şi subhioidiană, iar prin intermediul muşchiului digastric şi omohioidian sunt delimitate patru triunghiuri reprezentate de: triunghiul submandibular, triunghiul carotidian, triunghiul omotraheal şi triunghiul submentonier.

Triunghiul submandibular
prezintă următoarele limite:
- Superficiale: în porţiunea superioară, marginea inferioară a mandibulei, în porţiunea anterioară, marginea medială a muşchiului digastric (burta inferioară), iar posterior, marginea inferioară a muşchiului digastric (burta inferioară); vârful este reprezentat de tendonul intermediar al muşchiului digastric;
- Profunde: muşchii milohioidian, hipoglos şi constrictor superior al faringelui.

Straturile triunghiului submandibular sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un strat musculofascial superficial alcătuit din: muşchiul platisma, fascia cervicală superficială, pachetele vasculonervoase superficiale reprezentate de nervul cervical transvers, ramura marginală madibulară a nervului facial, ramura cervicală a nervului facial şi ramuri vasculare din arterele submandibulare;
- foiţa superficială a fasciei de înveliş;
- loja submandibulară;
- foiţa profundă a fasciei de înveliş;
- planul muscular profund alcătuit din mai multe straturi: unul superficial (muşchiul digastric şi stilohioidian), unul intermediar (muşchiul milohioidian) şi unul profund (muşchiul hipoglos).

Triunghiul carotidian superior este delimitat astfel:
- Superior, prin intermediul muşchiului digastric (burta posterioară);
- Inferior, prin marginea posterioară a muşchiului omohioidian (burta superioară);
- Posterior, de marginea anterioară a sternocleidomastoidianului.

Straturile triunghiului submandibular sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un strat musculofascial alcătuit din muşchiul platisma şi din fascia cervicală superficială cu elementele vasculonervoase corespunzătoare reprezentate de ramuri nervoase din nervul transvers cervical, ramuri superificale din artera tiroidiană superioară, vena jugulară externă, vena sternocleidomastoidiană; limfaticele drenează la nivelul limfonodulilor cervicali laterali superficiali;
- fascia de înveliş.

Triunghiul omotraheal sau triunghiul carotidian inferior este delimitat astfel:
- Superficial:
• Superior, prin intermediul marginii superioare a muşchiului omohioidian;
• Posterior, prin marginea anterioară a sternocleidomastoidianului;
• Medial, prin linia mediană anterioară a gâtului.
- Profund: faţa posterioară a fasciei pretraheale.

Straturile triunghiului omotraheal sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un strat musculofascial superficial reprezentat de muşchiul platisma şi fascia superficială ce prezintă următoarele elemente vasculonervoase superificale: ramuri nervoase cutanate din nervul cervical transvers, ramuri arteriale din artera tiroidiană inferioară ṣi vena jugulară anterioară; limfaticele drenează la nivelul nodulilor cervicali anterior ce sunt localizaţi de-a lungul jugularei anterioare.
- fascia de înveliş;
- un strat musculofascial profund alcătuit din fascia pretraheală şi muşchii infrahioidieni ce sunt dispuşi în două planuri:
• Unul superificial: muşchiul omohioidian (burta superioară) şi muşchiul sternohioidian;
• Unul profund: muşchiul sternotirohioidian şi muşchiul tirohioidian.

Triunghiul submentonier este delimitat astfel:
- Inferior, prin intermediul osului hioid şi anume prin corpul acestuia;
- Medial, de linia mediană a gâtului;
- Lateral, de marginea medială a muşchiului digastric (burta anterioară).
În profunzime, triunghiul submentonier corespunde muşchiului milohioidian.

Straturile triunghiului submentonier sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un strat musculofascial superficial reprezentat de muşchiul platisma şi fascia cervicală superficială ce prezintă elementele vasculonervoase superficiale;
- fascia de înveliş;
- ṭesut celular subfascial la nivelul căruia putem identifica artera submentală, vene ce alcătuiesc vena jugulară anterioară şi noduli submentonieri.

Triunghiul posterior al gâtului sau regiunea lateralǎ este delimitat astfel:
- Limitele superficiale sunt reprezentate de: anterior- marginea posterioară muşchiului sternocleidomastoidian, posterior- marginea superioară a muşchiului trapez, inferior- faţa superioară a claviculei, iar vârful este reprezentat de linia nucală superioară.
- Limitele profunde sunt reprezentate de faţa profundă a fasciei de înveliş şi fascia pretraheală.

Straturile triunghiului posterior al gâtului sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un strat musculofascial superficial reprezentat de muşchiul platisma şi fascia superficială cu elementele vasculonervoase corespunzătoare: ramuri nervoase din plexul cervical (nervul mic occipital, mare auricular şi nervii supraclaviculari mediali, intermediari şi laterali), ramuri din artera cervicală superficială şi artera suprascapulară, vena jugulară externă; limfaticele drenează la nivelul nodulilor superficiali din lanţul jugular extern.
- fascia de înveliş;
- un strat musculofascial profund alcătuit din muşchiul omohioidian (burta inferioară) şi fascia pretraheală.

Regiunea sternocleidomastoidiană este delimitată astfel:
- Superior - o linie dusă la nivelul vârfului procesului mastoid;
- Inferior - o linie dusă la nivelul manubriului sternal, marginea superioară;
- Anterior - marginea anterioară a sternocleidomastoidianului;
- Posterior - marginea posterioară a sternocleidomastoidianului.
În profunzimea regiunii sternocleidomastoidiene se găseşte foiţa profundă a fasciei de înveliş şi a fasciei pretraheale.

Straturile regiunii sternocleidomastoidiene sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat;
- un strat musculofascial superficial reprezentat de muşchiul platisma şi fascia cervicalǎ superioară ce prezintă următoarele elemente vasculonervoase superficiale: ramuri din plexul cervical (mic occipital, mare auricular, cervical transvers), ramuri arteriale sunt din artera tiroidiană superioară, occipitalǎ şi suprascapulară, vena jugulară externă; limfaticele drenează la nivelul nodulilor supraclaviculari şi jugulari interni;
- fascia de înveliş;
- muşchiul sternocleidomastoidian;
- fascia pretraheală;
- muşchii infrahioidieni reprezentaţi de muşchiul omohioidian, sternohioidian şi sternotiroidian şi burta posterioară a muşchiului digastric.

Conṭinǎtorul somatic dorsal cuprinde douǎ regiuni:
- Regiunea retroneruralǎ sau regiunea nucalǎ;
- Regiunea preneuralǎ ṣi interneurovisceralǎ sau regiunea prevertebralǎ.

Regiunea nucalǎ sau regiunea cervicalǎ posterioarǎ este delimitatǎ astfel:
- Superior, de o linie dusǎ la nivelul protuberanṭei occipitale ṣi a liniilor nucale superioare;
- Inferior, de o linie ce uneṣte articulaṭia acromioclavicularǎ de procesul spinos al vertebrei C7;
- Lateral, de liniile duse la nivelul marginii laterale a muṣchiului trapez.

Straturile regiunii nucale sunt reprezentate de:
- piele;
- ṭesut celular subcutanat cu elemente neurovasculare superficiale reprezentate de: ramuri nervoase din mare occipital, mic occipital, ramuri din nervii cervicali C4-C6, ramuri arteriale din artera occipitalǎ ṣi artera cervicalǎ profundǎ ṣi vene comitante;
- un plan fascial superficial;
- un plan musculofascial superficial alcǎtuit din: fascia de înveliṣ ṣi muṣchiul trapez la care se adaugǎ ramuri nervoase din nervul accesor, din nervii spinali cervicali cu excepṭia C1, C6, C7, C8;
- un plan musculofascial intermediar alcǎtuit din: muṣchiul ridicǎtor al scapulei, muṣchiul romboid, muṣchiul serratus posterior ṣi superior;
- un plan musculofascial profund alcǎtuit din fascia prevertebralǎ ṣi muṣchii proprii dorsali:
• muṣchiul splenius: al gâtului ṣi al capului;
•  muṣchiul erector spinal alcǎtuit din muṣchii: iliocostal al gâtului, longissim al capului, longissim al gâtului ṣi spinal al gâtului;
•  muṣchii transversospinali: porṭiunea terminalǎ a semispinalului cervical, muṣchiul semispinal al capului, multifid al gâtului ṣi rotatori lungi ṣi scurṭi ai gâtului;
• muṣchii segmentari: interspinali, intertransversali cervicali anteriori ṣi posteriori;
• muṣchii suboccipitali posteriori: drept posterior mare ṣi mic al capului, oblic inferior ṣi superior al capului.
Lojele viscerale ale gâtului sunt reprezentate de:
- Loja glandulară sau tiroparatiroidiană;
- Loja laringotraheală;
- Loja faringoesofagiană;
- Loja glandulară timică;
- Spaţiul conjunctiv venos;
- Spaţiul conjunctiv arterial;
- Loja inletului hemitoracic.

Loja tiroparatiroidiană sau glandulară conţine:
- Ţesut conjunctiv lax;
- Glanda tiroidă;
- Glandele paratiroide;
- Elemente vasculonervoase reprezentate de: plexurile nervoase simpatice periarteriale, ramuri arteriale ce formează reţeaua arterialǎ peritiroidiană, venele ce drenează în venele tiroidiene superioară, mijlocie şi inferioară; limfaticele drenează la nivelul nodulilor pretraheali, paratraheali ṣi cervicali profunzi laterali.

Loja laringotraheală conţine:
- Laringele;
- Traheea cervicală;
- Elementele neurovasculare reprezentate de: ramuri nervoase din nervii recurenţi laringei superior şi inferior şi trunchiul simpatic cervical, ramuri arteriale ce provin din artera tiroidiană inferioară (artera laringeală inferioară), superioară (artera laringeală superioară), venele ce drenează la nivelul plexului venos tiroidian inferior, superior sau în vena jugulară internă, vena subclaviculară; limfaticele drenează în nodulii pretraheali, prelaringeali, cervicali profunzi anteriori şi paratraheali.

Loja faringoesofagiană conţine:
- Spaţiul perifaringian;
- Spaţiul periesofagian;
- Laringofaringele;
- Esofagul cervical.

Loja glandulară timică este localizată la nivelul lojei inletului mediastinal cervicotoracic şi conţine:
- Spaţiu periglandular;
- Timus la copil, iar la adult, corpul adipos timic;
- Elementele vasculonervoase sunt reprezentate de: ramuri arteriale din artera toracică internă, tiroidiană inferioară, ima şi din trunchiul barhiocefalic; venele alcătuiesc două reţele periglandulare, una superficială şi una profundă, ce drenează în venele brahiocefalice; limfaticele drenează la nivelul limfonodulilor retrosternali şi paratraheali.

Loja inletului hemitoracic conţine:
- Apexul pulmonar;
- Pleura viscerală.

Spaţiile conjunctive cervicale pot fi organizate astfel:
- Spaţii conjunctive mediane reprezentate de spaţiile pre şi retroviscerale;
- Spaţiul conjunctiv lateral sau paravisceral;
- Spaţiile conjunctive ale rădăcinii gâtului ce realizează inletul brahial drept, respectiv stâng.

Inletul brachial cuprinde următoarele proţiuni:
- Un segment de convergenţă;
- Pasajul cervicobrahial la nivelul căruia se realizează pasajul: ramurilor anterioare ale nervilor cervicali ce alcǎtuiesc trunchiurile nervoase brachiale superior, mijlociu şi inferior;
- Pasajul toracobrahial cu două compartimente: unul prescalenic sau venos (conţine vena sublcavie) şi unul interscalenic sau arterial (conţine artera sublcavie);
- Inletul brachial propriu-zis ce este străbătut de: plexul brachial, artera sublcavie şi vena sublcavie.

Vizite: 231629
Bibliografie
1. Anatomie regionalǎ aplicatǎ a capului ṣi feṭei, Anatomie regional ṣi aplicatǎ a capului ṣi gâtului, Doina Lucia Frâncu, Dan Ṣtefan Antohe, Editura Junimea, Iaṣi 2003, pag.20-260;
2. Anatomie regionalǎ ṣi aplicatǎ a gâtului, Anatomie regional ṣi aplicatǎ a capului ṣi gâtului, Doina Lucia Frâncu, Dan Ṣtefan Antohe, Editura Junimea, Iaṣi 2003, pag. 279-359;
3. The head and neck, Clinical Anatomy - A revision and applied anatomy for clinical students, Harold Ellis, Eleventh edition, Blackwell Publishing, pag.261-324;
4. Cap, gât ṣi creier, Atlas de anatomie a omului, Ediṭia a IV-a, P.H.Abrahams, R.T. Hutchings, S.C.Marks Junior, pag.1-58.
©

Copyright ROmedic: Articolul se află sub protecția drepturilor de autor. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă!


Din Biblioteca medicală vă mai recomandăm:
Forumul ROmedic - întrebări și răspunsuri medicale:
Pe forum găsiți peste 500.000 de întrebări și răspunsuri despre boli sau alte subiecte medicale. Aveți o întrebare? Primiți răspunsuri gratuite de la medici.
  intră pe forum